Statens omreglering av spelmarknaden

Att spelmarknaden i Sverige ska förändrats har det länge talats om och nu har vi äntligen fått ett konkret direktiv från regeringens sida och en utredning är tillsatt – men vad har utredningen för syfte egentligen?

monopol spel mindre bakgrundSvenska spelmonopolet är på väg att tas bort till förmån mot spellicenser, något vi tidigare skrivit om. Och nu har regeringen äntligen tillsatt en utredare som ska se till att implementeringen av ett licenssystem kan göras på bästa möjliga sätt. Men självklart finns en hel del hinder att överkomma innan detta kan ske, och det är dessa hinder som utredaren i fråga har till uppgift att bena ut. Vad denne till exempel ska göra är att se till så det nya systemet är gjort så att det banar väg för skapandet av en spelmarknad som genomsyras av högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och att det finns tydliga förutsättningar för att få verka på denna marknad som spelaktör. Och det är här som problematiken kommer in i det hela. Hur ska man på bästa, mest effektiva sätt se till så de aktörer som inte uppfyller kraven för att erhålla licensen stängs ute från marknaden? Alla som agerar på svensk spelmarknad ska nämligen göra detta med behöriga tillstånd, skriver man i regeringsdirektivet. Vidare ska spelsystemet som införs också ha som utgångspunkt att begränsa spelandets negativa konsekvenser då man menar att ett högt konsumentskydd också faktiskt förutsätter att regleringen utöver allt annat även tar sociala hänsyn, och då syftar man bland annat till måttfull marknadsföring i medier och så vidare.

Vilken roll kommer staten ha?

Statens roll i spellicenssystemet är också någonting för spelutredningen att lägga fram förslag på. Som det ser ut i dagsläget är staten den enda med rätt att bedriva spel och agera på svenska marknaden samtidigt som det också är statens roll att agera för minskat spelande. Och det är något som läge legat till grund för debatt. Så vad staten nu ska ha för roll är oklart, men det kommer offentliggöras senast den 31 mars 2017, för då ska spelutredningen redovisas.