Restaurangerna och Vegas-maskinerna

Har du någon gång varit på en restaurang där det står en eller flera Vegas-maskiner? Har du funderat på hur stor andel av krögarens intäkter som kommer från dem? Svaret kan vara en betydligt högre siffra än du tror.

Faktum är att Vegas-automaterna, tidigare kallade Jack Vegas, för många krogar är en så pass viktig inkomstkälla att de skulle gå i konkurs utan dem. Detta trots att tanken från Svenska Spels sida är att de enbart ska vara ett komplement till den egentliga näringsverksamheten.

De första Jack Vegas-automaterna ställdes ut i bingohallar och på restauranger 1996. Tipstjänst, numera Svenska Spel, fick monopol på lagliga spelautomater. På detta sätt ville man få bort olagliga spelautomater, så kalla enarmade banditer. En offentlig utredning från 1992 konstaterade följande:

För restaurangnäringen hade de enarmade banditerna fått en avsevärd ekonomisk betydelse. Det ansågs dock ohållbart att branschen stöttades upp med intäkter från enarmade banditer vilket påverkade strukturen inom branschen på ett oriktigt sätt och på sikt kunde leda till nya och större svårigheter. 
(Källa: Vinna eller försvinna, SOU 1992:130)

Hur gick det?

2012 konstaterades att man inte hade nått målsättningen. Det var vanligt att krögare minskade sina marginaler genom att sänka priserna på alkohol, ett säkert sätt att öka antalet besökare. När omsättningen blivit tillräckligt hög kunde krögaren sedan ansöka om att få Vegas-automater utställda, och genom dessa få igen det som förlorats på sänkta alkoholpriser. För varje satsad hundralapp får krögaren 9,50 kr.

Lotteriinspektionen införde 2013 nya regler, som säger att en restaurang som vill ställa upp fem Vegas-automater måste ha en dagskassa om minst 5500 kronor. Fem är också det högsta antalet maskiner som det är tillåtet att ha.