Att begränsa spelandet

Alla seriösa aktörer erkänner att det finns spelmissbruk i det svenska samhället, precis som det finns missbruk av alkohol, mat och läkemedel. Det pågår runt om i världen olika försök att stävja spelmissbruk, helst innan det uppkommer.

Det finns flera olika teorier om vilka typer av spel som är farligast när det gäller risken att utveckla ett missbruk. Många är dock överens om att spel på olika typer av automater är det som driver flest i fördärvet. Automaterna redovisar nämligen resultatet (vinst eller förlust) direkt, och förstärker upplevelsen med ljud och ljus. Det är detta som får spelaren att fastna länge framför automaten, och göra av med mer pengar än hen ursprungligen hade tänkt.

Ett kanadensiskt exempel

I den kanadensiska provinsen Nova Scotia har den regionala regeringen monopol på spel på videolotteriterminaler, en speltyp som inte finns i Sverige, men som är vanlig i Nordamerika. När spelformen infördes fick den stark kritik, just eftersom det rör sig om spelterminaler. 2010 infördes därför ett system som kallades My-Play, där spelares information lagrades på kort som användes i spelautomaterna. På detta sätt kunde de se hur mycket de spelat för tidigare, och också sätta ett tak för sitt spelande, avbryta spelandet omedelbart eller sätta en tidsgräns för spelandet.

Systemet har dock inte fungerat tillfredsställande, enligt myndigheterna. 99.9 % ska enligt en av de ansvariga ministrarna ha struntat i de olika spärrfunktionerna. Många använd också flera kort när de spelar.

Samtidigt har systemet lett till att färre spelar på terminalerna, men när man väger in kostnaderna för att implementera systemet bedöms det vara ett misslyckande. Därför har man nu valt att skrota systemet.

Även i vårt västra grannland har man infört denna typ av kort. Där ser det dock ut som om man systemet kommer att kvarstå. I Sverige finns inga videolotteriterminaler, det närmaste man kommer här är Vegas-automaterna, de som tidigare hette Jack Vegas. Det är i dagsläget inte troligt att någon form av kortsystem kommer att införas för dessa automater, men just nu, kort efter valet, känns det som vad som helst kan hända. Även om det är troligare att svenska lagstiftare tittar på Norge än på Kanada bör de ta lärdom även av Nova Scotia.